About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

מה גורם למחלת הקוליטיס ?

הסיבה להופעת המחלה לא לגמרי ברורה. הסברה היא שישנם כמה גורמים המשחקים תפקיד בהתפרצות המחלה. אנו יודעים שקיים מרכיב גנטי ונטיה להופעת המחלה במשפחות אך כנראה הגורם הגנטי אינו מספיק וצריך להיות גם גורם סביבתי (כמו מרכיב בתזונה או זיהום) שמהווה את הטריגר להתפרצות המחלה. מערכת החיסון משחקת תפקיד חשוב ביותר בגרימת הנזק המוביל למחלה כנראה עקב הפרת האיזון בין הגורמים המעודדים דלקת לגורמים שאמורים לרסן אותה. חלק נכבד מהטיפול התרופתי במחלה מטרתו לרסן את פעילות מערכת החיסון.