About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

מהן מחלות מעיים דלקתיות (IBD)

מחלת מעיים דלקתית נחלקת ע"י מומחים לשתי קטגוריות: קוליטיס כיבית ומחלת קרוהן, המחלות דומות מאד ולפעמים קשה להבחין ביניהן. ב – 10% מהמקרים גם לא ניתן להבחין ביניהן. ההבדל העקרוני בין שתי המחלות:

הקוליטיס – תוקפת במעי הגס בלבד (היא מתחילה בפי הטבעת) ורק בחלק הפנימי הקרוב לחלל המעי. ניתוח והוצאת המעי הגס עשויים לסיים את המחלה, אך לא את הצורך בהמשך קבלת טיפולים.

הקרוהן – פוגעת לכל אורך מערכת העיכול, מהפה עד פי הטבעת, בכל עובי מערכת העיכול מהרירית ועד ציפוי המעי. הפגיעה היא באזורים שונים ולא דלקת רציפה אלא אזור דליק ומסביבו – תקין. לפעמים יש קרוהן המוגבל רק למעי הגס ולכן קשה לאבחן את סוגו והוא מוגדר "קרוהן-כוליטיס". לעיתים אין זה משנה ביחס לטיפול, אך יכולים להיות הבדלים בהתלקחות הרפואית ולכן לתזונה יכולה להיות השפעה שונה וכן ייתכנו הבדלים בשכבות הגיל: ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

הדמיון בין שתי המחלות: שתיהן מחלות דלקתיות קשות, בעלות תסמינים דומים, בשתיהן ניתן לאתר תופעות כגון דלקות פרקים, אלרגיות ועוד. עד כה, גם לא הצליח המדע לגלות את הסיבה להתפרצותן.

כרבע אחוז מהאוכלוסייה בישראל כלומר כ – 20,000 איש, סובלים מקרוהן וכוליטיס כיבית