About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

על המחלות

מרכז המידע נועד לשמש את חולי מחלות המעיים הדלקתיות, את בני המשפחה שלהם וכל מתעניין אחר.
אנו מוסיפים מידע חדש מעת לעת ונשמח אם תוכלו לשתף אותנו בכל מידע רלוונטי שתמצאו באמצעות המייל:
info@ccfi.co.il
או באמצעות טופס יצירת קשר באתר העמותה