About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

תודות

תודה למתנדבים התורמים מזמנם ומשקיעים מאמץ רב לקידום האינטרסים של חולי מחלות מעי דלקתיות בישראל.

תודה לכל הרופאים ומרכזי ה-IBD בישראל, המשתפים עימנו פעולה בכנסים השונים, בפעילויות, במחקרים ובמאמרים רפואיים.

תודה לחברות התרופות אשר מסייעות ותורמות על מנת שהעמותה תוכל להתקיים ולהוביל כנסים ופרוייקטים רבים לרווחת החולים ובני משפחותיהם.