About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

פעילות העמותה

פעילות העמותה מגוונת וכוללת:

  • הפצת מידע מהימן אודות המחלות, התסמינים ודרכי טיפול בילדים ובמבוגרים באירועים, מפגשים וכינוסים, ובאמצעות מרכז המידע המכוון באתר העמותה.
  • ארגון, ייזום ויצירת מהלכים לקידום זכויות המאובחנים במחלות המעי הדלקתיות מול הרשויות,הביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומערכות החינוך.
  • העמותה מפעילה שירות קו חם העומד לרשות החולים ובני משפחותיהם.
  • יזום כנסים בנושאים ממוקדים במרכזים רפואיים בהשתתפות רופאים מומחים ואנשי מקצוע בתחומי הבריאות והמקצועות הפרה-רפואיים.
  • גיוס תרומות מהמגזר העסקי והפרטי לצורך מימון פעילויות העמותה, ומימון הקרן לסיוע לחולים והקרן לקידום המחקר הרפואי והטיפולי בישראל.
  • התעדכנות אודות הנעשה בעמותות ופדרציות חולים בחו"ל בתחום קידום זכויות חולים, שיפור איכות החיים ותמיכה במחקר בישראל.