About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

בעלי תפקידים וראשי תחומים

בעמותה , נקבעו בעלי תפקידים וראשי תחומים, אשר התנדבו ונבחרו לרכז ולסייע בהובלת העשייה בתחומים משמעותיים לקידום יעדי העמותה ולסיוע במתן תמיכה למטופלים עם קרוהן וקוליטיס  ולבני משפחותיהם.

יו"ר העמותה עו"ד אייל צור

גזבר/ית העמותה  מר יוני סיוון

מנכל/י"ת העמותה גב' סילבי עומר

מנהל/ת הקו החם – גב' אילנית באך
,
רכזת פרט ופרויקטים –  גב' ענת גרוסמן

רכז/ת מתנדבים – גב' יעלה מערבי

רכז/ת קשרי חוץ – גב' דורית שומרון

מוביל/ת המשמרת הצעירה – מר בני איפנד

ראש הועדה המדעית המייעצת לעמותה – ד"ר אייל ברסלר

רכ/ז סקרים רפואיים – איתמר בן שחר

רכז/ת ביטוח לאומי וזכויות – גב' יעל פלק

עורכת התמיכון ומנהלת התוכן של העמותה – גב' אילנית באך

רכז/ת תזונה ודיאטנית הקו החם – גב' דניאלה קאופמן טורנר

רכז/ת פייסבוק – מר מתן בן שחר

מנהל/ת האתר ותומך מערכת ניהול חברים – מר משה אשל

רכז/ת אימון אישי ואימון לבריאות, תומך בקו החם – מר אדם אלגריסי

ועדת הביקורת –  מר ישעיהו זרקובסקי, מר אנדי רזניק