About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

העמותה שמחה לבשר כי למבוטחי מכבי זהב ניתנת האפשרות לקבל טיפול חד פעמי של 1,000 מ"ג ברזל [פרינג'קט] בעלות של 360 ₪.

טיפול זה ניתן לחולים עם אנמיה מחוסר ברזל , באינדיקציות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, לאחר אישור הקופה לדרישת הרופא המטפל