About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

תזונה

ממחקר חדש עולה כי בעוד ש-Total Enteral Nutrition (TEN) עם פורמולה נוזלית יכולה לדכא דלקת במע' העיכול, ולהשרות הפוגה במחלת קרוהן, Partial Enteral Nutrition באמצעות תוספת נוזלית אינה מראה אפקט דומה.

ממחקר חדש עולה כי בעוד ש-Total Enteral Nutrition (TEN) עם פורמולה נוזלית יכולה לדכא דלקת במע' העיכול, ולהשרות הפוגה במחלת קרוהן, Partial Enteral Nutrition באמצעות תוספת נוזלית אינה מראה אפקט דומה.

כיום, טיפול הבחירה במחלת קרוהן בארה"ב, הוא סטרואידים. עם זאת, מחוץ לארה"ב, קיים עניין רב בשימוש בהזנה נוזלית, שהפכה לטיפול הבחירה בבריטניה.

TEN אינה מלווה בתופעות לוואי המלוות טיפול כבד בסטרואידים.עם זאת, מדובר בטיפול מעיק בילדים, הדורש מהם לצרוך את כל חומרי התזונה בצורת נוזל למשך 6 שבועות.

בשנים האחרונות עלה רעיון לפיו אם ניתנים תוספי נוזלים רבים, ייתכן ולא יצטרכו להפסיק לאכול – למעשה יהיה מדובר ב-Partial Enteral Nutrition (PEN).
בכדי להשוות בין יעילות PEN ו-TEN, החוקרים עבדו עם 50 ילדים עם מדד Pediatric Crohn's Disease Activity Index (PCDAI) גדול מ-20.

26 מהילדים קיבלו מחצית מהצריכה האנרגטית שלהם בצורת פורמולה אלמנטלית, ודיאטה בלתי מוגבלת (PEN) למשך 6 שבועות. יתר 24 הילדים קיבלו 100% מהצריכה האנרגטית שלהם בפורמולה נוזלית, ולא הורשו לאכול (TEN).

החוקרים מצאו כי שיעורי ההפוגה תחת PEN (15%) היו נמוכים מאלו תחת TEN (42%), וכי למרות ש-PCDAI ירד בשתי הקבוצות, הירידה היתה גדולה יותר תחת TEN.

בשני הטיפולים, כאבי בטן, תחושת רווחה ומצב תזונתי השתפרו באופן משמעותי. עם זאת, בדיקות הדם הראו כי רק TEN הביא לעליה בהמוגלובין ואלבומין, וירידה בטסיות ושקיעת דם.

מהתוצאות עולה כי בכדי שהדיאטה תעבוד, המטופל חייב להפסיק לאכול, לכן PEN אינה יעילה כמו TEN. מצד שני, TEN עדיין מהווה נטל, וכן טיפול יקר יותר בהשוואה לסטרואידים.

Gut 2006;55:356-361

לידיעה במדסקייפ

קישור למאמר