About CCFI -English БОЛЕЗНЬ  КРОНА / КОЛИТ معلومات عن الجمعية الاسرائيلية لمرضى الكرون والتهاب الامعاء التقرحي :

סיפורים אישיים

השנה הוחלט לחלק לחולים המיועדים לקבל תרופה ביולוגית, מעט יותר חומר רקע על הטיפול הביולוגי, ההשלכות, ההתמודדות האישית וכל הפרטים שיכולים להקל עליהם ולענות על שאלותיהם בנושא. במסגרת זו אנו מחפשים צעירים המקבלים תרופה ביולוגית (לא חשוב איזו) המוכנים להתראיין לחוברת מיוחדת שתופק ע"י חברת אבוט ובה יובאו בין היתר סיפוריהם של החולים. מי מכם שמוכן לחלוק איתם סיפורים מהניסיון שלכם לסייע לאחרים. הסיפורים יכתבו על ידי סופר מקצועי, אשר יראיין את החולים.

אנא פנו אלינו דרך טופס הצור קשר